Šetříme energií

Systém pracuje na bázi inteligentní regulace a stabilizace výkonu v rámci energetické sítě odběratele. Systém vyhodnocuje vstupní hodnoty z distribuční sítě el. energie a upravuje je na požadované parametry dle potřeb odběratele na základě norem EU.

Benefity technologie iVolt

 • Stabilizuje napětí ve vnitřní energetické síti odběratele
 • Zajišťuje vyrovnávání napětí u všech tří fází – dosažení fázové symetrie
 • Zlepšuje účiník
 • Chrání proti přepětí, proti rázům a proti přetížení.
 • Podpětí v síti lze krátkodobě stabilizovat přídavným modulem
 • Snižuje tepelné ztráty vygenerované motory a spotřebiči
 • Flexibilně reaguje na změnu hodnot v energetické distribuční síti a zlepšuje kvalitativní vlastnosti hodnot ve vnitřní síti odběratele
 • Úspory el. energie jsou měřeny přesně v reálném čase s přístupem přes internet zároveň ukládány do historie měřených hodnot uložených v cloudu
 • Vlivem stabilizace napětí systém umožní prodloužení životnosti spotřebičů a také snižuje četnost servisních prohlídek (nepřímý benefit)
 • Finanční úspory, rychlá návratnost investice (ROI)
 • Bezúdržbový provoz
 • Snížení negativních dopadů na životní prostředí = Snížení emisí CO2 dle směrnic EU

 

METALOsolar prezentace iVOLT.pdf