Dotace

Společnost METALO solar s.r.o. zajišťuje v rámci realizace jednotlivých zakázek administraci dotací jak pro soukromé osoby (NZÜ), tak pro firemní zákazníky (NPO, dotační výzvy MPO a MMR).

Pro podnikatele a právnické osoby zajišťujeme dotace z operačních programů vyhlášených jednotlivými ministerstvy v čase realizace zakázky.

Pro fyzické osoby zajišťujeme čerpání dotací z programu NZÚ - Nová Zelená úsporám.

Co je Nová zelená úsporám?
Zaměřuje se na snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a nově i adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu.

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Program podporuje

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody
 • Zelené střechy, venkovní stínící techniku
 • Využívání tepla z odpadní vody, ohřev vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Výměny neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle či lokální zdroje na biomasu, plynové kondenzační kotle
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla
 • Výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů

Výše podpory

V závislosti na energetické úspoře získáte až 50 % z celkových způsobilých výdajů

Podmínky získání dotace a doplňující informace

 • Maximální instalovaný výkon systému, ve všech případech, nesmí být vyšší než 10 kWp
 • Nemovitost musí být registrována v katastru nemovitostí
 • Žadatel musí být majitel nemovitosti a zároveň odběrného místa (el. měrového rozvaděče) - ten, na jehož jméno Vám v domácnosti chodí účty za elektřinu
 • Nemovitost nesmí přesáhnout obytnou plochou 350m²
 • Nemovitost musí mít status rodinný dům nebo nemovitost určená k bydlení
 • FVE může být instalována i na přilehlé budově v rámci jednoho pozemku vedle nemovitosti, ale musí být zapsána v katastru nemovitostí
 • Systém musí být propojen s distribuční soustavou