Instalace solární elektrárny

 • Životnost komponentů FVE

  Panely = 25 - 30 let
  Měnič = cca 15 let
  Baterie = cca 15 let (dle počtu nabíjecích cyklů)
  Konstrukce = 30 let
  Kabely = 30 let

 • Komponenty

  Z čeho se skládá FVE:

  • Fotovoltaické panely – jejich výkon (kWp) a počet rozhodují o celkovém výkonu elektrárny
  • Střídač druh měniče, který převádí stejnosměrné napětí resp. stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavé napětí resp. střídavý proud
  • Bateriové úložiště – slouží k ukládání el. energie, kterou vyrobí FVE a nespotřebuje v reálném čase domácnost. V době kdy FVE nevyrábí (např. noc) slouží jako zdroj energie pro spotřebu domácnosti. Vždy by mělo obsahovat tzv. BMS, což je systém, který umí řídit nabíjení a vybíjení samotné baterie - tento systém zvyšuje efektivitu a prodlužuje životnost zařízení
  • Nosná konstrukce FV panelů – konstrukce z ocelových pozinkovaných držáků (může být nerez) a hliníkových příčníků, na kkteré se instalují FV panely a rozvody stejnosměrného napětí z těchto panelů. Konstrukce se volí individuálně podle typu střešní krytiny, sklonu atd.
  • Wattrouter - zařízení umožňující detailní nastavení priorit jednotlivých spotřebičů v domácnosti včetně jejich spínání v době největší výhodnosti pro FVE. Toto zařízení může zvýšit výtěžnost FVE o desítky procent a zároveň zvýšit uživatelský komfort domu (řízení záloh, preference spotřebičů, řízení spotřeby v závislosti na čase, nabíjení baterie v závislosti na individuálních potřebách uživatele, atd...)

   Nedílnou součástí každé dodávky jsou i rozvody a instalační části elektro, které jsou pro každý projekt velmi individuální a vycházejí ze zpracované projektové dokumentace. 
 • Jak probíhá realizace

  Standartní postup realizace FVE:

  1) Vytvoření cenové nabídky na základě návštěvy technika nebo vyplnění Zaměřovacího formuláře
  2) Po dopřesnění detailů nabídky je podepsána Smlouva o dílo a vystavena zálohová fa na 5% ceny díla vč. DPH
  3) Po uzavření smlouvy s provozovatelem, distribuční soustavy je vystavena zálohová faktura ve výši 70% z ceny vč. DPH
  4) Po zaplacení zálohy je vypracován projekt elektro, studie FVE a je podána žádost o dotaci NZÚ
  5) Do cca 8 – 20 týdnů (dle dodacích termínů dodavatelů) proběhne instalace a zprovoznění FVE a vystavení konečné faktury
  6) Po instalaci a připojení FVE do sítě obdrží zákazník na svůj účet dotaci z programu NZÚ 2021+ (cca 60 dní)


 • Montáž zařízení

  Instalace FVE probíhá v následujících krocích:

  1) Jako první zajistíme uzavření smlouvy s provozovatelem, distribuční soustavy (30 dní)
  2) Objednáme materiál a jednotlivé komponenty FVE (8 - 20 týdnů)
  3) Domluvíme s Vámi termín montáže a naši technici přijedou nainstalovat panely, střídač a baterie (1 - 3 dny)

  4) Následuje (může být i souběžně) práce elektrikářů a revizního technika (1 - 2 dny)
  5) FVE je připojena do sítě (v den revize)
  6) Čekáte na obdržení dotace NZÚ (60 dní)

  Samotná instalace FVE trvá 2-5 pracovních dní v závislosti na velikosti vaší FVE.

Ekonomika a organizace provozu solární elektrárny

 • Návratnost investice

  Návratnost se v současné době pohybuje mezi 6 - 10 lety.
  Pro ekonomiku FVE jsou určující tyto faktory:
  1) Vaše efektivita zužitkování vlastní vyrobené elektřiny
  2) Aktuální cena a budoucí nárust cen el. energie z distribuční sítě + cena výkupu přebytků
  S vývojem ceny elektřiny je v současné době jasný trend snižování délky návratnosti investice.

 • Dotace

  Součástí každé naší nabídky je kompletní realizaci dodávky na klíč včetně vyřízení dotace.
  Dotace je vždy závislá na dotačním titulu, velikosti instalace a souboru přijatých opatření (dotace lze využít na různé kombinace opatření a ne jenom na FVE).

  Maximální výše dotace v programu Nová zelená úsporám je 205 000,- Kč

  Detailní informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám lze získat ZDE.

 • Servis

  Záruční, pozáruční servis + pravidelné prohlídky a revize
  Společnost METALO solar s.r.o. zajišťuje záruční i pozáruční servis dodávaných zařízení včetně pravidelných servisních prohlídek a revizí.

  Prohlídky jsou pouze doporučené (1x za 2 roky) a revize jsou stanovené zákonem v rozmezí 1 - 4 roky (doporučujeme 2 roky). 
  Provedení servisních prohlídek a revizí zajistí správnou funkci Vašeho zařízení po celou dobu jeho životnosti a při odhalení závady zvyšuje ztrátu, kterou výrobně tato závada generuje.

  Termíny servisních prohlídek a revizí hlídá náš informační systém a v pravy čas Vám zašle e-mail s nabídkou na provedení těchto úkonů. Zároveň v klientské části našeho systému můžete zobrazit historii servsiních prohlídek, revizí a oprav.
  Vstup do klientské sekce ZDE  - Vaše přihlašovací údaje jsou uvedeny na Předávacím protokolu zakázky.

 • Záruky

  Komponenty FVE mají různě dlouhou záruku od jednotlivých výrobců. S ohledem na rozsah používaných typů a nutnost na současném trhu alternovat je záruka vždy explicitně uvedena na cenové nabídce. Obecně lze záruky definovat dle níže uvedeného. 

  1) Panely - 12 let na produkt a 25-30 let na výkon (neklesne pod 80% počátečního - lineární průběh)
  2) Měniče - 10 let
  3) Baterie - 10 let
  4) Konstrukce - 2 roky
  5) Práce - 2 roky
  6) Ostatní - 2 roky

 • Administrativa

  Co všechno zařizujeme pro provozovatele FVE

  1) Vyřízení a vyplacení dotace NZÚ
  2) Projekt elektro
  3) Připojení k distribuční síti
  4) Revizní zpráva elektro
  5) Dotace pro podnikatele z jednotlivých opračních programů
  6) Zajištění administrativy po odbu udržitelnosti dotace
  7) Hlášení do systému CS OTE (podnikatelé)
  8) Elektronické vedení provozních deníků v klientské sekci ZDE