Žádost o cenovou nabídku

1. Osobní údaje

Máte na uvedené adrese vedené své trvalé bydliště?

2. Rozsah dodávky

Údaje o výkonu

kWp
kWh
MWh
Vaše poslední faktura za elektrickou energii. Můžete připojit soubor ve formátu JPG, PNG nebo PDF.

Umístění komponent

Místo, kde bude umístěn elektroměr
Místo, kde bude umístěn střídač o rozměrech 500×500×250 mm
Místo, kde bude umístěna baterie o rozměrech 600×1400×600 mm
Kudy povede elektroinstalace ze střechy do střídače
Budete si přát také nabíječku pro elektromobil
Místo, kde bude nabíječka umístěna
Budete chtít řídit přebytky z FVE

3. Střecha

Detaily o střeše

°
Přibližný sklon střecy ve stupních (°)

Rozměry

m
Přibližná výška okapu od země v metrech.
m
Přibližná výška okapu od země v metrech.
Přiložte fotografie ve formátu JPG nebo PNG. Můžete vybrat až 10 souborů.

Ostatní

Zaškrtněte, pokud střeše stíní nějaká překážka
Zaškrtněte, pokud existují nějaké další překážky