Ochrana osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Správcem osobních údajů je METALO solar, s.r.o., se sídlem Karlovská 161, 460 10 Liberec 22, IČ 14220253, registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48325. Shromažďujeme a zpracováváme tyto běžné osobní údaje našich zákazníků: základní identifikační údaje a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s METALO solar, s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o nabídce nebo uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.